Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
  • info@copedultd.rw
  • 2012

Abakozi n’abayobozi banyuranye

MUYANGO Raïssa
Umuyobozi Mukuru
NSENGIMANA Azarie
Umuyobozi w’ ishami ry’ubugenzuzi
NABITANGA Yvonne
Umuyobozi w’Ishami ry’ubutegetsi n’imari
RUKUNDO Olivier
Umuyobozi w’Ishami ry’amategeko
NZABAMWITA Jean Marie Vianney
Umuyobozi w’Ishami ry’inguzanyo
NYANGEZI Joseph
Umuyobozi w’Ishami ry’ibikorwa
NDAMUKUNDA DIANE
Umuyobozi w’Ishami ry’ikoranabuhanga