Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
  • info@copedultd.rw
  • 2012

Teganyiriza ejo hazaza

Ni konti yo kuzigama uteganyiriza ejo hazaza hawe, umwana wawe, umushinga wo mugihe kiri imbere cyangwa ikindi kintu wumva wifuza mu gihe kizaza.