Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
  • info@copedultd.rw
  • 2012

Inguzanyo y’ishuri

Ni inguzanyo ihabwa umukiliya wa COPEDU PLC kugira ngo ashobore kwishyura amafaranga y’ishuri haba amashuri y’incuke, abanza, ayisubuye na kaminuza.